Philip Moufarrige – Die Rooinek Boer

’n Boer maak ’n plan. Of die boer nou mielies plant, beeste vet maak, aartappels uit die grond haal of makadamias melk, is nie hier ter sprake nie. Dit gaan oor die afstand tussen die hart van die boer en sy brein, want sien, ’n boer doen dit nie vir homself nie. Hy boer vir […]